04 تیر, 1401

انتخاب زبان

محصولات

توانش برای تجهیز و راه‌اندازی شبكه‌های كامپیوتری یكی از غنی‌ترین مجموعه محصولات و تجهیزات شبكه‌ای و مخابراتی را در اختیار دارد. این محصولات و تجهیزات متناسب با نوع شبكه‌ی مورد درخواست و با تشخیص و راهنمایی كارشناسان توانش تامین می‌شود.  توانش این امكان را به مشتریان خود می‌دهد تا صرف‌نظر از تامین قطعاتی كه وجود آنها در شبكه ضروری است، متناسب با نیاز و هزینه‌های پیش‌بینی شده‌ی خود از میان تجهیزات و انبار غنی محصولات توانش از قطعات ساخته شده توسط شركت‌های مختلف استفاده كنند.  به بیان دیگر در كنار توصیه‌های كارشناسان توانش برای استفاده از ابزار و تجهیزات مشخص، مشتریان می‌توانند در صورت تمایل از دیگر تجهیزات و قطعات نیز برای شبكه‌های سازمان خویش بهره گیرند.  تجهیزات و محصولات ارائه شده توسط شركت توانش از معتبرترین و شناخته شده‌ترین نام‌های تجاری جهانی در صنعت شبكه تامین می‌شود. برای دیدن محصولات ارائه شده توسط توانش در هر یك از بخش‌های زیر بر روی نام آن بخش كلیك كنید: