04 تیر, 1401

انتخاب زبان

شبکه های محلی و گسترده

محصولات این شرکت جهت استفاده در شبکه های LAN  که عموما شامل سوئیچ می گردد، برند Cisco ساخت کشور آمریکا می باشد. جهت ارتباط شبکه های محلی با یکدیگر که شبکه های گسترده نامیده می شوند از روترهای Cisco استفاده می شود. قطعا برند Cisco که به عنوان پرچم دار تولید تجهیزات شبکه می باشد نیاز به معرفی بیشتر یا مقایسه با سایر برندها ندارد. غیر از روتر که در شبکه های گسترده مورد استفاده قرار می گیرد محصولات دیگری مانند تجهیزات رادیویی یا امنیتی وجود دارند که در بخش های مربوطه به آن پرداخته شده است.