21 مرداد, 1401

انتخاب زبان

تجهیزات Active

شرکت توانش که با هدف فروش تحهیزات اکتیو شبکه فعالیت خود را از سال 81 آغاز نمود، هم اکنون آمادگی دارد تجهیزات حرفه ای اکتیو شبکه را در بخش های مختلف ارائه نماید.
این دسته بندی شامل: تجهیزات شبکه های محلی و گسترده، تجهیزات امنیتی، تجهیزات ذخیره سازی، تجهیزات رادیویی و سرور است. یکی از اهداف عمده این شرکت که وجه تمایزی با سایر شرکت های رقیب می باشد، ارائه راهکار های فنی و تهیه LOM بر اساس نیاز مشتری با توجه به برندهای روز دنیا می باشد.

 

شبکه های محلی و گسترده

شبکه های محلی و گسترده

بیشتر بدانید

تجهیزات رادیویی

تجهیزات رادیویی

بیشتر بدانید

تجهیزات امنیتی

تجهیزات امنیتی

بیشتر بدانید

سرور

تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی

بیشتر بدانید